Jan Blahoslav /1523-1571/

  • narodil se v Přerově v měšťanské rodině
  • vzdělával se doma i na zahraničních univerzitách /Vitenberk, Basilej/
  • věnoval se pracím pro Jednotu bratrskou - 1557 byl zvolen jedním z biskupů jednoty a po roce se stal písařem/tajemníkem/ církve, usadil se v Ivančicích na Moravě a odtud řídil jednotu
  • díky jemu pronikla humanistická vzdělanost do JB

spis: Filipika proti misomusům

  • /ostré řeči proti odpůrcům vzdělání/ - formuloval své názory na úlohu vzdělání

Gramatika česká

  • mluvnice

Musica

  • spis, v němž se zabýval prozodickými problémy /vyslovil požadavek, aby při skládání písní byly podkládány dlouhé noty dlouhými slabikami/

Šamotulský kancionál

  • podílel se na jeho vydání, nazvaný podle Šamotul u Poznaně, kde byl tištěn z obavy před cenzurou

Jan Blahoslav byl rovněž překladatelem Nového zákona.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist