Petr Chelčický /asi 1390-1460/

  • svobodný rodák z Chelčic u Vodňan
  • soukromě se vzdělával četbou českých autorů /Tomáše ze Štítného, Husa/

traktát: O trojím lidu

  • odsoudil středověké dělení společnosti na tři stavy /kněžský, šlechtický a duchovní/

traktát: O boji duchovním

  • zavrhl války, i husitské, opíral se přitom o bibli, podle níž si mají být všichni lidé rovni a podle níž nesmí křesťan zabíjet – jediný povolený boj je proti hříchům

spis: Sieť viery pravé / poč. 40.let 15.st./

  • odhalil a odsoudil vykořisťovatelský řád feudalismu, hlásal zásadu neodporovat zlému – učil pasivitě, sítí rozumí autor církev a pravou křesťanskou víru, jíž se lidé zachraňují z hříchů, podobně jako se sítí vytahují z moře ryby, hlavními ničiteli sítě jsou papež a panovník

Petr Chelčický byl propagátorem rovné společnosti – jeho přívrženci odešli roku 1458 do Kunvaldu u Žamberka a založili tam novou církev Jednotu bratrskou – všichni si byli rovni, pracovali jen fyzicky, odmítali vzdělance.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist