Denis Diderot /deny dydero/ 1713-1784/

  • byl vůdčím duchem naučného slovníku Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, který obsahoval soubor znalostí ze současné vědy, umění a techniky - do tohoto slovníku přispěli i všichni další významní myslitelé 18.století /Voltaire, Rousseau /

Jeptiška

  • román
  • příběh Zuzany Simoninové, která je proti své vůli přinucena pro svůj nemanželský původ stát se jeptiškou, aby nemohla ohrozit majetkové nároky vlastních dcer advokáta Simonina. Prožije v klášteře všechny strasti údělu řeholnice: dobrota představené matky de Moni ji přivede ke složení řeholnického slibu, zakusí i sadistickou krutost její nástupkyně  Kristýny, i vášeň, zešílení a smrt lesbické představené v jiném klášteře.Nakonec uprchne a hledá přijatelné zaměstnání

Jakub Fatalista a jeho pán

  • román
  • zdánlivě bezcílné putování Jakuba a jeho pána, při němž Jakub vypráví /a nedovypráví/ historii svých lásek a pán nevědomky stíhá podvodníka, jemuž se pomstí, vytváří rámec pro různé příběhy – studie pařížských i venkovských mravů, filozofické diskuse, autorovy úvahy, rozmluvy se čtenářem, rámcující příběh zůstává neukončen a čtenář je autorem vyzván, aby v něm po libosti pokračoval

Výpisky:

„Jak se setkali? Náhodou, jako všichni lidé. Jak se jmenovali? Co vám na tom záleží? Odkud přicházeli? Z nejbližší osady. Kam šli? Cožpak víme, kam jdeme?“

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist