Vítězslav Nezval /1900-1958/

 • studoval gymnázium v Třebíči, univerzitu v Praze a Brně
 • je duchovním otcem poetismu, surrealismu
 • od roku 1922 členem Devětsilu – básníci začínají myslet na dělníka ne jako strádajícího, ale uprostřed lidových zábav – cirkusů, lunaparků, sportovních stadiónů, jarmarků, chaplinovských filmů – toto zobrazení plynulo z touhy mladých lidí konečně plně žít- „užívat světa“
 • poetismus proti tzv. rozumářské poezii staví obraznost, humor, veselí
 • poetisté užívají asociace – bleskové spojení představ, někdy i velmi vzdálených, proti logice kladou fantazii
 • do r. 1938 měl svou surrealistickou skupinu
 • za války se pouští do odbojové činnosti, vysokým představitelem ministerstva
 • informací, zabýval se astrologií, předpověděl si smrt na Velikonoce
 • předtím si zajel do Itálie, zemřel 6. dubna 1958 – podle předpovědi, srdeční selhání (Bílá sobota)

Most

 • prvotina

Pantomima

 • poetistické dílo, do něhož zařadil mj. i divadelní a pantomimické scénky, drobné hříčky, kaligramy a oddíl krátkých čtyřverší s názvem Abeceda- na každé písmeno napsal výstižné verše A – z velmi volného přirovnání tvaru písmene A se stříškou vzniká první verš, asociací chatrče a divošských stanů přeskočí fantazie na rovník a přeje si přenést klima do našich deštivých krajin, z rýmu chatrčí-vystrčí se zrodí představa šneka, vystrkujícího růžky z domu, který nosí stále s sebou, a za pomoci rýmu Vltavu-hlavu si vybaví lidi bez přístřeší

Podivuhodný kouzelník

 • první avantgardní dílo v české literatuře, lyricko-epická skladba bez pevného děje, jednotlivé motivy následují za sebou bez vnější logiky, volné asociace

Básně noci

 • Akrobat
 • Edison – bezprostřední inspiraci Nezvalovi poskytl náhodně přečtený životopis o „vynálezci nové epochy“, nepochybně na něj také působily procházky večerní a noční Prahou /atmosféra štěstí- jarní vůně, hvězdy, ale i hazardní hráči, sebevrazi, pijani/

Signál času

 • básně inspirovány Edisonovou smrtí

Skleněný havelok

 • verše objektivizuje, kolektivní vnímání života

Zpáteční lístek

Sbohem a šáteček

 • napsána pod vlivem cesty do Itálie

surrealismus:

Praha a prsty deště
Absolutní hrobař
Žena v množném čísle
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida

konec 30. let:

Matka naděje

 • pocity národa za okupace, vyslovil víru v naši budoucnost

Pražský chodec
Pět minut za městem

hry:

Milenci z kiosku

 • pro avantgardní divadlo E. F. Buriana DF34

Manon Lescaut

 • podle Prévostova románu

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist