Francesco Petrarca /1304 - 1374/

  • žil rovněž ve vyhnanství, hodně cestoval, měl přímé styky s našimi zeměmi, dopisoval si a osobně se setkal s králem Karlem IV.
  • byl archeologem a historikem - velmi dobře znal Homérovy eposy / podle legendy prý Petrarca dokonce zemřel po noci probdělé nad Homérovým rukopisem/
  • toužil po slávě - 1341 byl korunován za básníka na římském Kapitolu
  • daleko větší slávu mu ovšem přinesly posmrtně básně, které považoval za nehodnotné a které chtěl původně zničit - tyto básně tvoří tzv. Zpěvník

Zpěvník

  • obsahuje básně věnované jeho celoživotní lásce Lauře, italské šlechtičně, manželce Hugona de Sade
  • jeho oblíbeným žánrem byly sonety - básně s ustálenou formou, rozdělené do čtyř slok, první dvě jsou čtyřveršové, druhé dvě tříveršové
  • jeho básně vypovídají o Lauřině kráse, ctnostech a činech, o všech místech a předmětech, jež ji básníkovi připomínají a o působení lásky k Lauře / živé i mrtvé - zemřela na mor/ na básníkovu duši, o stesku, jenž v něm vyvolává, o přírodě, kam se svou marnou touhou utíká
  • je to kniha o nevyslyšené lásce, o níž básník píše z odstupu vzpomínky

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist