William Shakespeare /1564-1616/

  • nejvýznamnější dramatik všech dob
  • narodil se 23.4.1564 ve Stradfordu
  • jeho otec byl rukavičkář
  • Shakespeare v mládí navštěvoval latinskou školu, už v pěti letech projevoval zájem o divadlo
  • V 18 letech se oženil s Annou Hathaway (o 8 let starší), měl tři děti, ale jeho manželství pravděpodobně nebylo šťastné
  • Roku 1585 opustil Stradford a odešel do Londýna, věnoval se hodně četbě domácích i zahraničních literatur, četl díla Senecy, Plauta, Terencia apod.
  • 1589-1594 se objevují jeho první literární pokusy, vrací se znovu do Stradfordu, kde se roku 1613 natrvalo usídlil
  • odtud jezdil stále do Londýna /založil divadlo Globe/
  • 24.4. 1616 zemřel

Tvorba:

historické hry

- s náměty z anglických dějin:

Richard III.
Jindřich V.
Jindřich VI.

- s náměty ze světových dějin:

Julius Caesar

 

Richard III.

Ve válce dvou růží zvítězila yorská strana/Edvard IV./, jediný Richard, vévoda z Gloucesteru nemá radost z nastoleného míru. Předchozí činy / vražda Jindřicha VI. a jeho syna, prince Edwarda/, tělesná vada a částečně z ní vyplývající zvrhlost jej vedou k manipulaci s lidmi, jejímž cílem je překazit smír nepřátelských rodů, o nějž usiluje Edward IV., vyvolat rozkol v královské rodině a připravit si cestu na trůn. Odstraňuje všechny, kdo mu stojí v cestě. Richard je poražen vojenskou silou hraběte z Richmondu, který po vítězství v roce 1485 zakládá jako Jindřich VIII. tudorovskou dynastii a ve jménu pořádku a míru sjednocuje zemi.

tragédie

Romeo a Julie

V italské Veroně žily rody Monteků a Kapuletů. Žily v nepřátelství a vedly spolu bitky. Romeo – Montek se zamiloval do Julie Kapuletové - večer jde pod okno domu, ve kterém Julie žije a vyznává jí lásku. Ona ho také miluje, a proto se hned druhý den nechají tajně oddat. Po odchodu od kněze Vavřince se Romeo zaplétá do hádky, kterou vyvolal Juliin bratranec Tybalt. Tybalt probodl Romeova přítele Merkuria a Romeo Tybalta zabil. Romeo je vypovězen do Mantovy. Julie je nešťastná a má se provdat za hraběte Parise. Nechce přiznat, že je vdaná a odchází si pro radu otci Vavřincovi. Vavřinec jí dá uspávací nápoj. Rodina si myslí, že Julie je mrtvá a pochovávají ji do rodinné hrobky. Vavřinec vysílá pro Romea posla, ale ten nedojde včas a Romeo ,pln zármutku, přijíždí do Verony a jde do Juliiny hrobky. Zdrcený žalem se zabije právě ve chvíli, kdy se Julie probouzí. Vavřinec přichází, aby Julii vyvedl, ale ta, když vidí Romea, nechce dál žít a probodne se Romeovou dýkou.

Hamlet, králevic dánský /intelektuál, zamýšlející se nad smyslem života/

Vrcholné dílo anglické i světové dramatiky
Přítel Horacio upozorní Hamleta na podivný úkaz – noční stráži na hradě Elsinoru se zjevuje duch princova otce, nedávno zemřelého krále – Hamlet se od přízraku dovídá, že byl zavražděn bratrem, nynějším panovníkem Klaudiem, který také svedl královnu Gertrudu a záhy se s ní oženil.Hamlet se chce pomstít, je chráněn předstíraným šílenstvím. Hrubě odmítne Ofélii, která z nešťastné lásky zešílí a utone. Odmítl ji, protože se dala zneužít pro záměry svého otce, prvního ministra Polonia, který se snažil přijít na kloub Hamletovu šílenství. Hamlet se snaží získat důkaz Klaudiovy viny, váhá však krále zákeřně zabít. Klaudius posílá Hamleta do Anglie, kde má být odstraněn. Hamlet uniká nazpět. V souboji je smrtelně zraněn, zabije krále, je svědkem Gertrudiny smrti /náhodou vypila pohár s jedem určený pro něho/,a zabrání Horaciovi v sebevraždě.Nakonec umírá.

Macbet

/ctižádostivý člověk, který se zmocní vraždou trůnu, ponoukán svou ženou/
Skotský vůdce Macbeth zatouží po královské koruně. Král Duncan však jmenuje svým nástupcem svého prvorozeného syna Malcolma. Z popudu své ctižádostivé manželky a s její pomocí zabije Macbeth Duncana, který navštívil jeho hrad. V den své korunovace dá pak Macbeth zavraždit Banka, jemuž čarodějnice prorokovaly, že zplodí královské potomky. Bankův syn však uprchne. Macbeth se pak na cestě za absolutní mocí dopouští dalších zločinů – dá zavraždit ženu a synka svého odpůrce Macduffa, který uprchl do Anglie, aby získal králevice Malcolma pro boj proti Macbethovi . V rozhodující bitvě Macduff zabije Macbetha. Lady Macbethová zešílí a končí sebevraždou. Malcom nastoluje nový pořádek.

Othello, benátský mouřenín /žárlivec, podléhající intrikánovi Jagovi/

Vojevůdce benátské republiky král Othello se tajně ožení s Desdemonou, dcerou patricie Brabanzia. Jeho pobočník Jago, puzen žárlivostí-podezřívá Othella s pletek s jeho ženou – a závistí, vyzradí jeho čin Brabanziovi, avšak Othello se dokáže před shromážděním senátorů obhájit. Hned nato dostává pověření, aby odrazil předpokládaný útok Turků na Kypr. Turecké loďstvo je zničeno bouří. Při pitce na oslavu začne Jago rozvíjet další intriky s cílem probudit v Othellovi žárlivost k Desdemoně. /Využívá setkání Kassia –Othellův zástupce- s Desdemonou – podvrhne důkaz-ztracený šátek/. Na Kypr přijede vyslanec z Benátek a oznamuje Othellovi, že byl odvolán a na místo guvernéra byl jmenován Kassio. Othelo se rozhodne, že skončí s ním i se svou ženou. V domnění, že Kassio byl zabit v noční rvačce /Jagova léčka/, Desdemónu uškrtí. Othello spáchá sebevraždu. Jagova žena poví pravdu, Jago ji zabije. Na Kypru zůstává guvernér Kassio s úkolem odsoudit Jaga.

Král Lear

Námět z keltských pověstí

Dávnověký britský král Lear se rozhodne rozdělit říši mezi tři dcery: Goneril, Regan a Kordélii – podle toho, jakými slovy dokáží vyslovit svou lásku k němu. Otcovskou nenávist a kletbu si vyslouží Kordélie, která na rozdíl od svých sester odpoví upřímně a prostě. S věrným rádcem Kentem, jenž se jí zastal, musí opustit zem, jež je rozdělena mezi zbývající dvě dcery. Kordélie se ujímá její nápadník, francouzský král. Lear se brzy stává pro své necitelné dcery přítěží – je jimi vyštván - poznává lidskou nouzi, zachraňuje jej šílenství. Na čas pookřívá v péči Kordélie, která v nepřítomnosti svého muže stojí v Doveru v čele vojska, nedokáže však vyhrát osudnou bitvu a je oběšena ve vězení. Goneril a Regan zničí vzájemná žárlivost a závist. Lear umírá žalem nad Kordeliiným tělem.

komedie

Sen noci svatojanské

V době, kdy vévoda Théseus chystá svou svatbu s královnou Amazonek Hyppolitou, utíkají z Atén do blízkého lesa mladí milenci Lysander s Hermií, kterým brání ve sňatku Hermiin otec a Lysandrův sok Demetrius, /s nímž má být Hermie oddána/, pronásledovaný někdejší láskou Helenou. V nočním lese panuje svár mezi králem Oberonem a královnou elfů Titanií, který se Oberon se svým služebníkem Pukem snaží řešit pomocí šťávy zázračného květu, vyvolávajícího slepou milostnou vášeň. Pukovy omyly při použití této šťávy vnášejí zmatek do vztahů mezi milenci. Zároveň v lese nacvičují aténští řemeslníci hru o Pyramovi a Thisbé. Očarovaná Titanie se zamiluje do představitele hlavní role Klubka, jemuž Puk nasadil oslí hlavu. Vztahy mezi Oberonem a Titanií a mezi milenci se upraví po dalších Pukových zásazích.

Zkrocení zlé ženy

Hlavními postavami jsou Kateřina a Bianca, dcery Baptistovy. Kateřina byla hubatá, nikdo ji nechtěl, nazývali jí fúrií. Její sestra Bianca byla pravý opak – mírná, něžná, stydlivá. Baptista nechtěl ani slyšet o žádném nápadníkovi pro Biancu, dokud neprovdá Kateřinu. O Biancu soupeří několik nápadníků – Gremio, Hortensio, Lucenzio.Oženit se s Kateřinou se nakonec rozhodne bujný, vtipný šlechtic Petruccio, protože je bohatá. Hned po svatbě ji odveze na své venkovské sídlo. Po mnoha útrapách, které musí Kateřina snášet, pochopí, že vzdor a hněv nemají smysl, dá svému manželovi ve všem zapravdu. Dokonce i v tom, že svítí měsíček místo sluníčka, že vrásčitý stařec je svěží dívka… Společně se vrací do Padovy k Baptistovi. Zde se mezitím Bianca provdala za Lucenzia – byl nejmajetnější. Kateřina vyhrává soutěž o nejposlušnější manželku – udílí rady, jak se chovat k manželovi.

pohádkové hry

Bouře

Koráb s neapolským králem Alonzem a jeho dvořany ztroskotá v bouři u neznámého ostrova. Bouři způsobil ostrovní vládce Prospero svou magií. Prospero je vyhoštěný milánský vévoda, jehož před 12 lety vydal s dcerkou Mirandou napospas moři jeho vlastní bratr Antonio, kterému Prospero předal vládu, aby se mohl více věnovat vědám. Prospero se s Mirandou zachránil na ostrově a podrobil si jeho původní obyvatele – přinutil divocha Kalibána, aby pro ně konal hrubé práce, osvobodil Ariela ducha, který se stal nástrojem jeho umění i vykonavatelem pomsty na Antoniovi a Alonzovi, jemuž Antonio zaprodal milánské vévodství. Nakonec se s nimi smíří a vrátí se do Milána.

Zimní pohádka

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist