Jaroslav Vrchlický /1853-1912/

 • vlastním jménem Emil Frída, narodil se v Lounech
 • protože rodiče byli chudí, byl vychováván od čtyř let u svého strýce faráře v Ovčárech u Kolína
 • už během gymnaziálních studií ve Slaném, v Praze i v Klatovech inklinoval ke studiu cizích jazyků a literatur
 • vstoupil do arcibiskupského semináře, aby se připravil na studium teologie, ale brzy od svého záměru ustoupil, přešel na filozofii, kde tři roky studoval zvláště románské jazyky a historii, ale studia neukončil zkouškami
 • v té době už vyšla jeho sbírka Z hlubin
 • rok působil jako vychovatel v Itálii
 • po návratu do Prahy získal místo tajemníka české techniky, byl jmenován čestným doktorem KU a jejím profesorem pro obor srovnávacích dějin literárních
 • od roku 1879 byl ženat s dcerou Sofie Podlipské Ludmilou – jejich manželství bylo zprvu šťastné, ale v 90.letech skončilo rozvratem
 • v roce 1908 ukončil jeho tvůrčí dráhu záchvat mozkové mrtvice, poslední léta života strávil v Domažlicích, kde roku 1912 zemřel

Tvorba:

Je svým rozsahem zcela výjimečná v české i světové literatuře – vydal za svého života na 270 knih, z toho asi třetina jsou práce původní, zbytek jsou překlady. Psal převážně poezii, ale součástí jeho díla jsou i dramata. Cílem jeho tvorby bylo povznést českou literaturu na úroveň literatury světové.

Po vzoru francouzského romantického spisovatele Victora Huga a jeho Legendy věků chtěl Vrchlický vytvořit velký cyklus, v němž by zachytil duchovní vývoj lidstva, nemohl však zachytit celé dějiny – proto jej nazval Zlomky epopeje.

Selské balady /1885/

 • sociálně zaměřená epika, básnické obrazy z historie selských bouří 15.-18.století. Zobrazuje boj utlačovaných proti vykořisťovatelům
 • Balada vánoční
 • Balada o smrti Jana Koziny
 • Hrabě Breda
 • Lorecký ze Lkouše

Stejně podstatný význam jako epika má i tvorba lyrická:

Eklogy a písně/1880/
Dojmy a rozmary/1880/
Poutí k Eldorádu/1882/

 • většina veršů v těchto sbírkách je inspirována manželským i otcovským citem, láskou k přírodě a umění

V 90.letech prochází autor společenskou i osobní krizí – mladá generace odmítá jeho dílo, rozpadá se mu manželství. V tvorbě se objevují pocity bolesti, zklamání, rezignace

sbírky: Okna v bouři/1894/ - Za trochu lásky…

Vrchlický však nepřestává věřit v kladné životní hodnoty – sbírka Strom života /1909/ je inspirována am. básníkem, jehož překládal, Waltem Whitmanem - oslava přírody, člověka i rodné země

Je rovněž autorem dramat: Noc na Karlštejně/1884/ - založená na autentickém příběhu o Karlu IV.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist