Zikmund Winter /1846-1912/

  • narodil se v Praze jako syn zvoníka na Starém Městě
  • studoval gymnázium, dosáhl doktorátu na filosofické fakultě
  • stal se gymnaziálním profesorem
  • byl předním znalcem českého městského života v 15.-17.století

Tvorba:

Povídky:

Krátký jeho svět
Rozina sebranec
Peklo

  • líčí v nich tragické osudy lidí, podléhajících vlastní slabosti nebo vášni, ať bezelstné důvěřivosti k lidem nebo nešťastné náhodě

román: Mistr Kampanus /1909/

  • rozsáhlý obraz života Prahy a pražské univerzity s celou řadou dobrých postav, mezi nimiž soustřeďuje pozornost na osud posledního rektora Karlova učení, humanistického básníka Kampana Vodňanského. Jemný a citlivý učenec a básník se snaží provést univerzitu bouřlivými dobami stavovského povstání a pobělohorské odvety. Je svědkem tragického konce českých pánů na Staroměstském náměstí, prožívá rekatolizační tlak a odhodlává se nakonec sám přestoupit k víře bělohorských vítězů, aby zachránil univerzitu před tím, že padne do rukou jezuitů.

Kulturní obraz českých měst /1890,1892/
Děje vysokých škol pražských /1897/

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist