Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20. století v české literatuře

V 80.letech byla literatura ovládána na jedné straně lumírovskou poezií a na druhé straně se prosazoval realismus /především v próze a dramatu/. Překladatelská činnost Vrchlického umožňuje seznámení se světovou literaturou. Vzrůstá význam české kultury: 1882 byla rozdělena univerzita na německou a českou, v téže době bylo otevřeno ND v Praze, které bylo zejména po svém znovuotevření po požáru v roce 1883 i reprezentací našeho výtvarného umění. Roku 1890 byla zřízena ČSAV / včele Vrchlický/.

V 90.letech se rodilo mnoho nového a naše literární tvorba dosáhla evropské úrovně. Pro atmosféru uprostřed 90.let byl nejpříznačnější manifest Česká moderna, otištěný v časopise Rozhledy roku 1896, podepsán O.Březinou, J.S.Macharem,V.Mrštíkem, A.Sovou,F.V.Krejčím, F.X.Šaldou. Vzbudil mnoho polemik, oddělil mladé od starých. Roku 1891 ve volbách mladočeši porazili staročechy, kteří spolupracovali s vídeňskou vládou a dosáhli tím určitých ústupků /úřadování v českém jazyce u soudů/. Radikální studentská a dělnická mládež se soustředila ve spolku Omladina – perzekuována, část uvězněna. Buržoazní strany se zaměřily na boj proti sociální demokracii, vzniklo několik stran, které ji měly paralyzovat, např. Strana lidová – realistů /zal.1900 Masarykem/.

Hlavní zobrazovací metody v literatuře 90.let

Nejdříve se prosazovaly tendence realistické

V poezii se realismus výrazněji uplatňuje v tvorbě J.S.Machara.

Josef Svatopluk Machar/1864-1942/

Tvorba:

Confiteor /1887-1892/

Čtyři knihy sonetů/1903/

Zde by měly kvést růže /1894/

Magdaléna /1894/

Tristium Vindobona /1893/

Boží bojovníci /1894/

Golgata/1901/

Svědomím věků /1906/

Symbolismus

Otokar Březina / vl. jménem Václav Jebavý/ / 1868-1929/

Tajemné dálky /1895/

Svítání na západě/1896/

Větry od pólů /1897/

Stavitelé chrámů/1899/

Ruce/1901/

Vůdčí roli v symbolismu / i u O. Březiny/ hraje obraznost – u něj dochází k nevídanému spojování významem si značně vzdálených slov a představ /ironický stín, zrcadlo krve, půlnoc zelená, dusot černých dní/. Významně ovlivnil další autory - Hlaváčka, Tomana, Nezvala, Holana ,Hrubína.

Hlavním hlasatelem symbolismu u nás byl časopis Moderní revue, který vycházel od roku 1894 a vydávali ho kritik Arnošt Procházka a básník Jiří Karásek ze Lvovic. Do tohoto měsíčníku přispívali také ti autoři, kteří se s programem Moderní revue neztotožňovali /Neumann, Dyk, Toman/. V Moderní revui se objevovaly i překlady zahraničních autorů /Mallarmé, Rimbaud/. Často tam byly uveřejňovány rovněž články týkající se soudobého výtvarného umění.

Jiří Karásek za Lvovic /Jiří Antonín Karásek/ /1871-1951/

básnické sbírky:

Zazděná okna

Ostrov vyhnanců

román Gotická duše

Karel Hlaváček /1874-1898/

básnická sbírka Pozdě k ránu

básnická sbírka Mstivá kantiléna

Impresionismus

Antonín Sova /1864-1928/

Prvotina: Realistické sloky

Impresionistické sbírky:

Květy intimních nálad

Z mého kraje

Zlomená duše /1896/

Vybouřené smutky /1897/

Symbolistické sbírky:

Údolí nového království

Dobrodružství odvahy

Ještě jednou se vrátíme

Intimní poezie:

Lyrika lásky a života/1907/
Drsná láska 1927/

Próza:

Ivův román /1902/

Pankrác Budecius, kantor /historická povídka/

Antonín Sova byl mistrem nálady, vytvořil jemný melodický verš, užíval bohaté metafory.

Tvorba tzv. „buřičů“ - hovorový jazyk, motiv moderní civilizace, antimilitarismus

Viktor Dyk /1877-1931/

Básnická tvorba:

sbírky:

Satiry a sarkasmy /1905/

Pohádky z naší vesnice /1910/

Dykova politická lyrika dosáhla vrcholu ve Válečné tetralogii - tak byly souborně nazvány sbírky:
Lehké a těžké kroky /1915/
Anebo /1918/
Okno /1921/
Poslední rok / 1922/

Zde přešel od básní kritizujících domácí poměry až k poezii výzev v době těsně před převratem. Některé básně byly otiskovány za války a měly propagační význam. Znovu byly aktuální v době mnichovských událostí a za okupace, kdy bylo zase třeba rozhodovat se k hrdinským činům.

V nejznámější básni Země mluví ze sbírky Okno jsou verše:

Prosím tě, matka tvá; braň si mě,synu!
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš.
Opustíš-li mě, nezahynu.
Opustíš-li mě, zahyneš.

Kromě lyrických veršů psal V. Dyk rovněž epiku - soubor své epiky nazval Buřiči a smíření.

Dramatická tvorba:

Zmoudření dona Quiota /1913/

Próza:

povídka Krysař

Fráňa Šrámek / 1877- 1952/

Tvorba:

Jeho tvorba byla ovlivněna impresionismem, antimilitaristickými až pacifistickými postoji. F. Šrámek se angažoval v anarchistickém hnutí a stal se významným představitelem tzv. generace anarchistických buřičů. Všechna jeho díla jsou silně levicová, ovlivněná anarchismem. Jeho díla měla značný vliv na mladou generaci mezi světovými válkami. Některé jeho básně se staly revolučními písněmi proletářů.

Jeho dílo lze rozdělit do těchto základních témat:

Poezie:

Života bído, přec tě mám rád

Modrý a rudý

Splav

Próza:

Román:

Stříbrný vítr

Dramatická tvorba:

Měsíc nad řekou

František Gellner /1881- 1914/

Básnické sbírky:

Po nás ať přijde potopa
Radosti života

Ironický a výsměšný postoj vůči společnosti, jednoduché verše - popěvky

Další literární osobnosti

Petr Bezruč / 1867-1958/

básnická sbírka:

Slezské písně

Jakub Deml /1878 – 1961/

Hrad smrti , Tanec smrti

Moji přátelé

Tisknout