Česká próza 1. poloviny 20. století

1. Autoři, kteří se tématicky navracejí k 1. světové válce:

2. Autoři patřící k tzv. demokratickému proudu:

3. Autoři píšící tzv. imaginativní prózu:

4. Autoři píšící sociální a společenskou prózu:

5. Autoři píšící psychologickou prózu:

1. Legionářská literatura

Literatura, kterou tvořili příslušníci čs.legií. Byli přítomni válečným událostem v Rusku a své válečné prožitky ztvárnili ve svých dílech.

Rudolf Medek /1890-1940/

básnická sbírka: Lví srdce /1919/

román: Anabáze /1927/

drama: Plukovník Švec/1928/

Josef Kopta /1894-1962/

Upoutal románovou skladbou Třetí rota /1924/.

Třetí rota na magistrále /1927/

Třetí rota doma /1934/

Úspěšným byl také Koptův román Hlídač č. 47 /1926/

Na rozdíl od Medka směřuje Kopta více k psychologickému prokreslení svých hrdinů.

František Langer/1888-1965/

Soubor povídek: Železný vlk

Jaroslav Hašek /1883 - 1923/

Trampoty pana Tenkráta /1912/
Můj obchod se psy a jiné humoresky /1915/

Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona

Již před válkou se mihla v Haškově tvorbě postava Švejka - v seriálu humorných grotesek antimilitaristického zaměření - původně byl vylíčen jako usměvavý prosťáček, který svou prostoduchostí způsobuje zmatek v rakouské armádě, jeho hlavním rysem byla neschopnost porozumět zásadám vojenské podřízenosti, rozkazům.

Do 1. světové války narukoval Hašek k rakouské armádě, přeběhl na ruskou stranu, vstoupil do legií, později přešel k bolševikům.

Roku 1920 se vrátil domů - odešel z Prahy do Lipnice u Havlíčkova Brodu, znovu si zvolil životní styl bohéma

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

2.demokratický proud

Karel Čapek /1890 - 1938/

O jeho životě vypráví Olga Scheinpflugová v díle: Český román

... Měli jsme báječné dětství, plné lidí a dojmů, já jako kluk měl dvě velké lásky: tatínkovu ordinaci a dědečkův mlýn. Ale k největším darům dětství patřila babička, kterou jsme měli všichni rádi - tlustá jako kulička a samý špás. Nám dětem /Čapek měl bratra a sestru, byl nejmladší/ vždycky něco přinesla nebo podstrojila. A co znala všelijakých šprochů a takových pěkných lidových posměšků. Myslím, že mě naučila stům českých výrazů, které bych ani neznal.“

Karel Čapek studoval gymnázium v Hradci Králové, Brně, Praze a vysokou školu v Praze, Berlíně a nakonec v Paříži, kde byl spolu s bratrem Josefem Čapkem.

ukázka /Český román s. 92/

... Než se rozletěl do literatury, bylo prý zcela samozřejmé, že bude lékařem, ale pak potřeboval filozofii. „ Nebylo by to pro mne, čím dál víc mě děsí lidské utrpení, se kterým přijdu do styku, někoho to otuží, ale já bych třeba časem ztratil odvahu. Proto jsem se specializoval z těla na duše, to je jářku taky potřebné a má to málo dobrých odborníků. Rozumět jim, už to je v jistém smyslu duchovní terapie, myslím, že jsem se rozhodl správně.“

Na školách získal odborné vědomosti filozofické i estetické / PhDr./. Neustále ho však přitahovala životní praxe: proto působil od roku 1921 nepřetržitě do konce života v Lidových novinách jako redaktor a proto se stal ve 20. letech režisérem a dramaturgem Vinohradského divadla.

Více se však Čapek považoval za novináře. Výborně ovládal jazyk. Byl tvůrcem tzv. sloupku /novinářský útvar, stručnější než fejeton, glosoval denní události, ale zamýšlel se i nad otázkami vkusu, morálky, politiky/. Čapek si vytvářel svůj osobitý styl, vycházející jakoby z bezprostředního hovoru se čtenářem, charakteristický zábavným tónem a lehkostí. Bystrou vnímavost projevoval Čapek při sledování nejrůznějších oblastí života v mnoha svých fejetonistických knížkách nebo v cestopisech.

cestopisná kniha:

Cesty Karla Čapka - Italské listy /1923/
Anglické listy /1924/
Výlet do Španěl /1930/
Obrázky z Holandska /1932/
Cesta na Sever /1936/

Tyto cestopisné črty vznikly za jeho poměrně krátkých, většinou jen dvouměsíčních studijních cest do těchto zemí a na první pohled se zdají být spontánními záznamy ze spisovatelského deníku - chce navodit u čtenáře tento dojem - říká: „ Putoval jsem bez všech užitečných znalostí i bez plánu,“ ve skutečnosti však vysvítá z těchto děl autorova poučenost o současných problémech těchto zemí. Snaží se ukázat čtenáři cizí země z nejrůznějších stran. Putuje po turistických atrakcích a historických památkách, ale zejména ho zajímá obyčejný život, prostí lidé, jejich radosti, práce,zábavy, zvyky.

Ve 20. letech se rozhodl, že postaví dům.

uk. Český román:

... Tam u Čapkova domu vzniká očividně zahrádka; ví Bůh , jak velká a s jakými květy. Jen tak, mrknutím oka,zjistila, že kapsy jeho kabátů jsou často plné ceníků semen, obrázků keřů. Za nehty jeho krásných rukou se objevila hlína ...

... „Ty nevíš, co to je, mít kousek půdy, přicházet do styku s keři a vším, co kvete, voní a tvoří tichou krásu života. Myslím, že je to to nejkrásnější, co jsem dosud poznal.“ Začal se učit znát jména rostlin, začal studovat geologii, botaniku, přírodopis, motýly, ptáky. Byl docela opilý přírodou...

Roku 1929 vznikla Čapkova kniha Zahradníkův rok.

V české literatuře se Karel Čapek představil nejprve jako prozaik.

povídkové knihy:

Zářivé hlubiny /1916/
Krakonošova zahrada /1918/

Boží muka /1917/

Trapné povídky /1921/

dramata:

ohlas jeho divadelních her zasahoval až do zahraničí

ukázka: Český román s. 167

... „ Celá Amerika hraje Karla Čapka, ale nezaplatí ani dolar, je to v době, kdy ještě nemá republika s USA autorskou ochranu, celé Německo hrálo jeho Roboty, ale zaplatilo je inflačními miliony, které znamenaly pár českých stovek.“

komedie:

Loupežník

ukázka: Český román str. 61

... „ Víte, píšu komedii, takovou lyrickou, bude se to jmenovat Loupežník a je to ve verších. Chtěl bych je slyšet, ty moje rýmovačky, ne recitovat, chraň Bůh, ale tak tikat, cvrlikat a zpívat vaším skřivánčím - ne počkejte - sýkorčím hláskem. Je tam totiž dívka jako vy, která sice nepíše a nehraje divadlo, ale je stejně vyjevená mládím a stejně neví, kudy kam. Ta role se jmenuje Mimi. Možná, kdybyste jí půjčila na chvíli svůj hlas, že na sobě ještě mnohé dobásní a dopoví. Tak tedy za ni oroduju, co myslíte, dala byste jí hodinu svého mladého času?“

V době, kdy mu Olga předčítala tuto roli, vznikl mezi nimi velký cit. Jeden si druhého zamilovali. Chodili spolu na procházky Prahou, diskutovali o umění / Olga byla herečka/. Byli neskonale šťastni. Ale jen do doby, kdy se u Karla Čapka objevilo onemocnění /bolesti hlavy, páteře/. Lékaři nedoporučovali sňatek, Olžin otec nesouhlasil s jejich další známostí. Olga prožívala velmi nešťastné období. Později se setkávali, dohodli se, že budou přátelé. Denně se stýkali, rozmlouvali spolu o nových dílech Čapka, o hereckých rolích Olgy.

V dalších dramatech vstoupil Čapek do prostředí moderní civilizace a utopicky rozvíjených problémů. Uvedl do nich vynálezy, diktátory, roboty, mluvil v nich o zmechanizování člověka, o krizi morálky. Vyslovil v nich obavy o osud lidstva ohrožovaného současným vývojem civilizace a agresivní politiky. Východisko z této situace nalézal v představách tolerance, soucitu a vzájemného porozumění.

divadelní hra:

RUR /1920/

divadelní hra:

Ze života hmyzu /1921/

utopická próza:

Továrna na absolutno /1922/

román:

Krakatit /1924/

Odlišnou tvorbu v Čapkově tvorbě znamenají:

Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy /1929/

románová trilogie /jedná se o zvláštní trilogii - jednotlivé díly nemají společné téma/

Hordubal /1933/

Povětroň /1934/

Obyčejný život /1934/

Protifašistická tvorba

fejetonní román:

Válka s mloky

divadelní hra:

Bílá nemoc

divadelní hra:

Matka

Ke konci života pobýval Karel Čapek stále častěji ve svém venkovském bytě na Strži u Dobříše, protože tam měl víc klidu ke své práci. Předčasná smrt ho zastihla o Vánocích 1938 v Praze.

V posledních letech života se scházel s prezidentem T. G. Masarykem: Hovory s TGM

Karel Čapek je rovněž autorem knížek pro děti:

Dášeňka, čili život štěněte
Devatero pohádek
Povídání o pejskovi a kočičce
/společně s bratrem Josefem/

Karel Poláček /1892 - 1944/

prvotina: Povídky pana Kočkodana /1922/

Mariáš a jiné živnosti /1924/

román:

Dům na předměstí /1928/

román:

Muži v ofsajdu /1931/

román: Hlavní přelíčení/1932/

román: Michelup a motocykl /1935/

Životním dílem K. Poláčka je tetralogie:

Okresní město
Hrdinové táhnou do boje
Podzemní město
Vyprodáno

V této tetralogii autor zobrazil své rodné maloměsto před a během 1. světové války, především však rodiče a bratry mladého hrdiny Jaroslava Štědrého. Žebráci, obchodníci, vojáci, důstojníci, městská honorace - všichni jsou tragikomičtí ve svém životě i myšlení, plném frází.Někdy je toto dílo označováno jako pentalogie /5. díl je nezvěstný/.

Za okupace nesměl Poláček jako Žid publikovat, jeho humorný románek o venkovských lázních a letních hostech Hostinec U kamenného stolu /1941/ vyšel pod jménem malíře Vlastimila Rady.

Bylo nás pět /1946/

3. imaginativní próza

Imaginace je obrazotvornost, schopnost vytvářet obrazné představy.

Vladislav Vančura /1891-1942/

Tvorba

charakteristika díla:

povídky:

Amazonský proud /1923/

Dlouhý, Široký a Bystrozraký / 1924/

román:

Pekař Jan Marhoul /1924/

román:

Pole orná a válečná /1925/

novela:

Rozmarné léto /1926/

Vančuru dráždila maloměšťácká lhostejnost, pravidelnost, byl mu protivný život bez humoru, bez nápadu, dobrodružství - chtěl tuto atmosféru malých měst narušit.

dramata:

Učitel a žák/1927/
Nemocná dívka /1928/

humorné vyprávění /pohádka/: Kubula a Kuba Kubikula /1931/

román:

Markéta Lazarová /1931/

román:

Útěk do Budína /1932/

povídky:

Luk královny Dorotky /1932/

román: Konec starých časů /1934/ - zobrazení ruského šlechtického emigranta

drama: Jezero Ukereve /1935/ - oslavuje vědeckou práci, odsuzuje kolonialismus, rasismus

román: Tři řeky /1936/

Obrazy z dějin národa českého /l.a 2. díl 1939, 1940/

Karel Schultz / 1899 -1943/

Ve čtyřicátých letech vycházejí jeho povídky:

Peníz z noclehárny/1940/
Prsten královnin /1941/

V téže době shromažďoval materiál ke svému vrcholnému dílu - k románu o Michelangelovi

Kámen a bolest /1942/

4. Sociální a společenská próza

Ivan Olbracht ( vlastním jménem Kamil Zeman ) /1882-1952/

O zlých samotářích

Žalář nejtemnější

Anna proletářka

Nikola Šuhaj Loupežník

Golet v údolí

Marie Majerová /1882- 1967/

Povídky z pekla
Nejkrásnější svět

Přehrada

Siréna

Havířská balada

Marie Pujmanová /1893-1958/

Pod křídly

Pacientka doktora Hegla

Předtucha

románová trilogie:

Lidé na křižovatce – předválečný Zlín, Ondřej Urban, hlavně dějovost
Hra s ohněm – lidský proces Jiřího Dimitrova
Život proti smrti – vtěsnala všechny události až do r. 1945

5. Psychologická próza

Jarmila Glazarová /1901-1977/

Roky v kruhu

Vlčí jáma

Advent

Chudá přadlena

Jaroslav Havlíček /1896-1943/

Petrolejové lampy

Neviditelný

Helimadoe

6. Katolická próza

Jaroslav Durych /1886-1962/

vyrůstal na Svaté Hoře u Příbrami, vojenský lékař v Itálii za války, konfliktní typ, byl proti Čapkovi, po válce se za to Olze omluvil, vystupoval také proti Masarykovi : „Masaryk je filozof jen podle titulu.“

Bloudění

Requiem

Jan Čep / 1902- 1974/

Zeměžluč

Hranice stínu

Tisknout