Informatika /základní informace o knihovnách/

Informace – zpráva, poučení

Informatika

 • vědní obor, vznikl v 50.letech 20.století
 • nauka o získávání, zpracování, ukládání a využívání informací

Kdo se chce stát odborníkem, nemůže se spokojit s vědomostmi, které získá ve škole, ale musí pokračovat v sebevzdělávání. Odborníkem je ten, kdo dobře ovládá poznatky ve svém oboru, ale také dovede vyhledat všechny potřebné informace /v literatuře nebo jiných pramenech/.

Možnosti načerpání informací:

 • ústní podání
 • korespondence
 • tisk
 • rozhlas
 • film
 • televize
 • literatura

Základní typy informačních institucí:

Knihovny:

1.vědecké

 • a/ všeobecné
 • b/ odborné

2.osvětové

 • a/veřejné
 • b/neveřejné

Knihovny

 • organizované sbírky knih, které slouží čtenářům
 • nakupují, třídí, katalogizují, půjčují a uchovávají knihy dokumenty patentové spisy, gramofonové desky, CD

K orientaci v knihovnách slouží tzv. katalogy

 • a/ jmenné - katalogizační lístky jsou uspořádány podle jmen autorů nebo podle prvního slova názvu anonymního díla kolektivu autorů
 • b/ předmětové – podle tématiky abecedně řazená předmětová hesla
 • c/ systematické – podle vědních oborů – nejčastěji podle systému mezinárodního desetinného třídění /uč.str.261/

Katalogizační lístek:

 • a/ signatura /číslo na knize/
 • b/ bibliografické údaje /údaje o knize citujeme podle pravidel stanovených ČSN 01 0197/

Při citaci knihy se uvádí:
PŘÍJMENÍ, J.: Název díla.Pořadí vydání.Místo,nakladatel a rok vydání.Počet stran.
Příklad: VITOUŠ, P.: Malá encyklopedie sportu. 1.vyd. Praha,Mladá fronta 1980. 350s.
Při citaci článku z časopisu se uvádí:
PŘÍJMENÍ, J.: Název článku. Název časopisu, ročník, rok, číslo, stránky /např. s.10-12/.

 • c/ anotace /stručný obsah díla/

Služby poskytované knihovnami:

 • půjčování informačních pramenů /knih, novin, časopisů, norem, firemní literatury, map CD…/
 • prezenční studium – využívání příručních fondů studoven /slovníků, encyklopedií, atlasů/
 • meziknihovní výpůjční služba –umožňuje každému uživateli vypůjčit si potřebný informační pramen prostřednictvím své knihovny z kterékoli knihovny v ČR
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
 • reprografické služby – kopie textů z informačních pramenů

Informační prameny se dělí na tyto druhy:

I. Primární dokumenty

 • tj dokumenty bezprostředně zaznamenávající myšlenky nebo poznatky –poskytují informace okamžitě a v největší úplnosti
 • hlavní druhy primárních dokumentů jsou: patentové listiny, normy, firemní literatura, časopisy, knihy, monografie, zprávy, výkresy, mapy, magnetofonové záznamy, CD

II. Sekundární dokumenty

 • dokumenty, jejichž hlavní funkcí je stručně informovat o existenci primárních dokumentů.
 • hlavní druhy sekundárních pramenů jsou katalogizační lístky, bibliografické záznamy, anotace, referáty, bibliografické rešerše

III. Terciální dokumenty

 • hlavní funkcí je informovat o existenci sekundárních pramenů
 • hlavními druhy jsou bibliografie bibliografií, bibliografické soupisy rešerší

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist