Označování délky samohlásek

Délka samohlásek se označuje čárkou nebo kroužkem.

Písmeno ú se píše:

  1. Na začátku slov: úroda, Úhlava.
  2. Po předponě: neúroda, neúspěšný, bezúhonný.
  3. Na začátku druhé části složeniny: trojúhelník, dolnoújezdský.
  4. V citoslovcích: bú, cukrú, hú, vrkú.
  5. Ve slově ocún.
  6. V několika slovech přejatých: múza,túra,léčebná kúra, ragú, skútr, fúze.

Písmeno ů se píše:

  1. Uprostřed slova: stůl, růže,trůn, blůza, lůza(i luza).
  2. V koncovkách 2. a 3. pádu č.mn.podstatných jmen: pánů, hradům.
  3. U přídavných jmen přivlastňovacích: bratrův, Karlův.
  4. V zakončení příslovcí: domů, dolů.

Krátké u se píše ve slovech: buvol, družička, luna, tuze, žluva, v rozk.zp. slovesa půlit – pul (rozpul) a v některých slovech přejatých – literatura, faktura, inventura…

Střídání krátkých a dlouhých samohlásek

Délka samohlásky se mění především při tvoření podstatných jmen ze sloves s dlouhou samohláskou v kořeni příponami –č, -tel, -dlo, -tko, dále u podstatných jmen tvořených příponami - ář, -árna, -írna a u zdrobnělin zakončených na –ka,-ek, -ko.
Př.: prodávat – prodavač, ctít – ctitel, vinárna, palírna, dárek, jazýček,bříško…

Některá slova mohou mít krátkou i dlouhou samohlásku: slévač – slevač, odesílatel – odesilatel, umývadlo – umyvadlo…

Při tvoření předponami se dlouží samohláska v předponách na-, při-, u-, vy-, za- (nábřeží, výsluní, nález…).

Dvojí způsob psaní má slovo vyhrůžka- výhrůžka, přídavná jména obyvatelný – obývatelný, ovladatelný – ovládatelný, popiratelný – popíratelný…slovesa stříhat – střihat,zdvíhat –zdvihat,osídlovat – osidlovat, rozmísťovat – rozmisťovat

Musíme rozlišovat přídavná jména účelová (např. balicí papír – sloužící k balení) od přídavných jmen dějových, která vyjadřují děj právě probíhající (člověk balící dárky). Podobně. Kropici – kropící, plnicí – plnící

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist