Psaní předložek a předpon s,z

Předložky s a z

 1. Předložka s se pojí se sedmým pádem – např. s maminkou, s babičkou, s košíkem… nebo se čtvrtým pádem – např. být s to /ve významu schopen – není s to ani mouše ublížit/, kdo s koho.

 2. Předložka s se píše také v zastaralých nebo lidových obratech hodina s půlnoci, den s neděle.

 3. Předložka z se pojí se druhým pádem – např. z dovolené, z papíru, z mysli …

Předpony s, z

 1. Předpona s se píše:

  • pokud sloveso s touto předponou naznačuje směr dohromady - např. sdružit se, sbírat, scelit,scvrknout,stulit se, sblížit, sbratřit;

  • pokud sloveso s touto předponou má význam směřování shora dolů nebo s povrchu pryč, např. sklouznout, shodit, skrápnout, stírat, sfouknout…;

  • v několika ustálených případech: schovat se, skonat, skončit, slevit, spálit, spáchat, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si.

 2. Předpona z se píše:

  • tam, kde se pomocí této předpony tvoří k slovesům nedokonavým slovesa dokonavá vyjadřující výsledek děje původního slovesa – např. zblednout, zcentralizovat, zčernat, zfilmovat, zkomplikovat, zprostředkovat, zkritizovat…;

  • tam, kde se touto předponou tvoří slovesa dokonavá z podstatných nebo přídavných jmen, např. viditelný – zviditelnit, kapalina - zkapalnit, pestrý- zpestřit, zpřísnit, ztotožnit, zchoulostivět…;

  • u sloves nedokonavých utvořených příponou ke slovesům dokonavým z odst.a) a b), např. znárodnit- znárodňovat, zmodrat – zmodrávat…;

  • v několika ustálených případech: zhostit se, zkoumat, zkoušet, zpěčovat se, zpívat, zpověď, zpytovat, zpupný, způsob, zříci se, zřídit, ztepilý a další odvozeniny těchto slov.

Zvláštní pozornost zasluhují dvojice slov různého významu rozlišené jen předponou s- nebo z- . Doplňte si významy následujících dvojic do tabulky (podle PČP)

sedřít

zedřít

sjednat

zjednat

slézat,slézt

zlézat,zlézt

slíbat

zlíbat

slít

zlít

smazat

zmazat

smetat

zmetat

směna

změna

smotat

zmotat

sválet

zválet

svést

zvést

svolat

zvolat

svolit

zvolit

svrhnout

zvrhnout

sběh

zběh

sbít

zbít

shlédnout

zhlédnout

skopat

zkopat

skosit

zkosit

skout

zkout

skreslit

zkreslit

skroutit

zkroutit

spodobovat

zpodobovat

správa

zpráva

stéci

ztéci

stěžovat si

ztěžovat

stlouci

ztlouci

strhat

ztrhat

stvrdit

ztvrdit

súčtovat

zúčtovat

sužovat

zužovat

Zvláštní skupinu tvoří slovesa, u nichž předpona s- nebo z- význam pouze pozměňuje – předpona s- mu dává odstín dolů nebo dohromady, předpona z- vyjadřuje dokonavost nebo velkou míru děje – můžeme použít té nebo oné podoby k naznačení zvláštního významu slovesa: schvátit-zchvátit, skompletovat-zkompletovat, skontaktovat – zkontaktovat…

U tzv. příslovečných spřežek píšeme s- nebo z- ve shodě s předložkou původního výrazu např.: sbohem, stěží,shora,zcela, zčásti, zblízka (i z blízka), zprava, zleva, zpět, ztuha, ztěžka…

Více příkladů najdete v PČP.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist