Psaní měkkého tvrdého i/y uprostřed slov

Platí následující pravidla:

  • po tvrdých souhláskách /h,ch,k,r,d,t,n/  se ve slovech domácího původu píše  „y“
  • po měkkých souhláskách /ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň/ se ve slovech domácího původu píše „i“

Ve slovech cizího původu a slovech zvukomalebných nejsou tato pravidla závazná /kikirikí i kykyryký/

  • po obojetných souhláskách /b,f,l,m,p,s,v,z/ se píše „i“ nebo „y“  - podoba s „i/í“ je základní,

Vyjmenovaná slova a některá slova odvozená a příbuzná vyjmenovaným jsou uvedena v Pravidlech českého pravopisu.

Zapamatujte si:

B:

býlí /plevel/

bílý /bílé barvy/

bydlo /příbytek/

bidlo /tyč/

být /existovat/

bít/3.tř.,vzor kryje – on bije/

nabýt /nabude vědomosti/

nabít /nabije pušku/

dobýt /dobude město/

dobít /dobije poraněnou zvěř/

Vlastní jména: Bydžov,Přibyslav, Bylany,Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek, byrokracie

L:

lýčený /zhotovený z lýka/

líčený /údiv,děj,obličej/

vyplývat

vyplivat

lyska /pták/

líska /lískový keř/

slynout /být proslulý/

slinit

vlys /ozdobný pás ve stavebnictví/

vlis /vlisovat/

blýská se

blízká /nedaleká/

mlýn, mlynář, mlýnice

mlít

lyže

ližiny /trámky k posunování břemen/

Vlastní jména:  Lysolaje, Volyně
Slova: lišej, lišaj,lísat se, lyceum,lyrika

M:

my /všichni/

mi /3.pád zájmena já/

mýt

mít /vlastnit/

vymýtit /vykácet/

vymítat /vypuzovat /

mýlí se

milý /příteli/, mílí cesty/

mýval/zvíře/                                                                      

míval /měl/

Vlastní jména: Kamýk, Litomyšl
Slova: mikina, mýtus, mytologie

P:


pýcha /pyšný/, pýchavka

píchá /bodá/

pyl /květní prášek/

pil /min.čas pít/

slepýš /plaz/

slepíš /lepidlem/

opylovat

opilovat /pilníkem/

Vlastní jména: Spytihněv, Pyšely, Chropyně, Pyreneje
Slova: nevyzpytatelný, pyžamo,pyramida,pyrotechnika

S:

syrý /syrový, vlhký/

sirý /opuštěný/

sypat /písek/

sípat /při chrapotu/

sýrový /chlebíček/

sírový /zápach – od podst.jm.síra/

Vlastní jména: Bosyně, Syneč, Sychrov
Slova: sivý /šedivý/,syrovátka, syrovinka, sirup,symbol,symetrála,symfonie,synagoga,synchronní,syřidlo /enzymový přípravek/

V:

výt /pes vyje/

vít /věnce/

výr / pták/

vír /vodní, vzdušný/

výskat /jásat/

vískat /probírat se ve vlasech/

výška /od vysoký/

vížka /věžička/

Vlastní jména: Vizovice, Vyškov,Výtoň
Slova: vidět, viset, viklat, vinout se, vítězit, vinit, vikýř, vidle – v těchto slovech vy- není předpona.

Z:

brzy

brzičko /přípona –ičko/

nazývat se /jmenovat se/

nazívat se /nudou/

Uvedená pravidla neplatí pro psaní příjmení.U nich záleží na zvyklostech – např. Bíček i Býček, Zima i Zyma, Sýkora i Síkora, Pýcha i Pícha atd.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist