Shoda přísudku s podmětem

1. Jednoduchý podmět - platí následující pravidla:

 • pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského životného v množném čísle, píše se v přísudku (v příčestí minulém) měkké – i;
  Studenti se dostatečně nepřipravili na písemku z českého jazyka.

 • pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského neživotného nebo ženského v množném čísle, píšeme v přísudku tvrdé – y, podstatná jména děti, oči, uši jsou v mn.č. rodu ženského (vzor kost);
  Počítače se staly našimi nezbytnými pomocníky.
  Kamarádky se o mě dobře postaraly.
  Děti si hrály na pískovišti. Její oči mě okouzlily. Uši mi zčervenaly studem.

 • pokud je podmětem podstatné jméno rodu středního v množném čísle, je v přísudku koncovka –a.
  Obě tatínkova nová auta stála před domem.

 • Některá podstatná jména kolísají v životnosti (mohou mít tvar životný i neživotný).
  ledoborce - ledoborci
  ukazatele - ukazatelé

 • Pokud končí podstatná jména rodu mužského na tzv. životné koncovky (i, é, ové ), píše se v přísudku měkké i, končí-li na koncovky -y, -e, píšeme v přísudku tvrdé - y.
  Ledoborci vypluli. Ledoborce vypluly.
  Uzenáči mi nechutnali. Čerstvé uzenáče byly na skladě.

  Výjimkou z tohoto pravidla jsou podstatná jména:
  Lidičky se seběhli kolem nehody.
  Červencové dni utíkaly nejrychleji. Uplynuly dva dlouhé dny. Ale: Dnové mladosti pominuli.
  Rodiče mě pochválili za jedničku z českého jazyka.
  Koně potřásali hlavami. Ale: Dřevěné houpací koně stály za výlohou hračkářství.

2. Několikanásobný podmět - platí následující pravidla:

 • je-li mezi podstatnými jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a všechna podstatná jména jsou v čísle jednotném, píšeme v přísudku měkké – i;
  Tatínek, maminka i děti šli do divadla.

 • jestliže některé jméno nebo všechna jména jsou v čísle množném, píše se měkké – i následuje- li přísudek za podmětem;
  Studenti i studentky naší třídy se zúčastnili filmového představení.

 • předchází-li přísudek před podmětem, je možná shoda obojí, obvyklá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu;
  Filmového představení se zúčastnili studenti i studentky naší třídy (se zúčastnily studentky i studenti naší třídy.)

 • není-li mezi členy několikanásobného podmětu ani jediný člen rodu mužského životného, je shoda podle podstatného jména rodu mužského neživotného nebo ženského, píše se tedy tvrdé – y;
  Všechny stoly, křesla i židle byly uklizeny.

 • předchází- li přísudek před podmětem, je i v tomto případě možná shoda dvojí;
  Na pastviště se zjara vyháněla všechna telata a jalovice/se vyháněly všechna telata a jalovice.
 • je-li v několikanásobném podmětu několik jmen rodu středního a alespoň jedno z nich je v čísle jednotném, je v přísudku koncovka - y.
  Maďarsko a Rakousko uzavřely dohodu.

Další pravidla:

 1. Shoda podle smyslu: Co jsme se vás natrápili! Co jsme se vás natrápily. Z kontextu je patrné, zda jde o muže nebo ženy.

 2. Všeobecný podmět /někdo, lidé/ - píšeme měkké – i: Hlásili to v rozhlase.

 3. Psaní – i/-y v přísudku podle oslovení: Kde jste, kluci, byli? Kam jste, děti, utekly?

 4. Je-li podmětem číslovka tisíc nebo milion v mn.čísle, spojená s podstatným jménem rodu mužského životného ve druhém pádě mn. čísla, píše se v přísudku tvrdé –y, v dalších větách může být shoda podle podst. jména v druhém pádě.
  Tisíce lidí se sešly, aby demonstrovaly nesouhlas s výstavbou radaru.

 5. Nesouřadně vyjádřený podmět (s předložkou s)
  Eva s Pavlem přišli pozdě. Přišli k nám Eva s Pavlem. Přišla k nám Eva s Pavlem.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist