Světová próza v meziválečném období

Americká literatura

Ve dvacátých letech 20. století mluvíme v americké literatuře o tzv. ztracené generaci /lost generation/ tímto termínem označujeme generační skupinu amerických autorů, kteří vystřízlivěli z tzv. amerického snu a nedokázali pochopit bezstarostnost ostatních Američanů.

Základními tématy v dílech „ztracené generace“ jsou:

 • zklamání a skepse
 • rozklad lidských a společenských hodnot
 • hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury

Hlavní hrdinové jsou „ztracení“ jednotlivci, kteří nenacházejí nikde zakotvení.

K autorům ztracené generace patří:

 • Ernest Hemingway
 • Scott Francis Fitzgerald
 • William Faulkner.

Ernest Hemingway / 1899-1961/

 • americký romanopisec, povídkář, novinář
 • 1954 Nobelova cena za literaturu /Stařec a moře/
 • po maturitě se stal reportérem, v roce 1918 odchází jako dobrovolník na italskou frontu, kde je vážně raněn /1. raněný americký voják - publicita/
 • po válce přichází jako dopisovatel do Paříže, stýká se s avantgardní společností malířů a literátů kolem americké experimentující spisovatelky Gertrudy Steinové a začíná se soustavně věnovat literatuře
 • jeho další život je vyplněn dobrodružnými loveckými výpravami do Afriky
 • během španělské občanské války opět pracuje jako dopisovatel
 • po druhé světové válce žije Hemingway především v USA a na Kubě /čtyřikrát ženat/
 • na vrcholu uměleckých úspěchů podléhá stále více duševní depresi, která ho spolu se zdravotními potížemi přivádí roku 1961 k sebevraždě

Hlavní rysy jeho tvorby:

 • hluboký zájem o to, jak se člověk chová v mezních životních situacích
 • vynikající zobrazení psychických dějů v člověku
 • jeho styl bývá označován jako úsporný - jedná se o tzv. metodu „ledovce“ - vyhrocené životní tragédie zobrazené na malé ploše nejsou dále rozvíjeny a komentovány

Tvorba:

Sbohem, armádo /1929/

 • zčásti autobiografický román
 • hlavním hrdinou je poručík - zdravotník v italské armádě / i Hemingway byl poručíkem zdravotní služby/
 • hl. hrdina se zamiluje do mladé anglické zdravotní sestry - poznal hrůzy války a jediným smyslem života se pro něj stává láska - chtějí spolu odejít do Švýcarska, on se zúčastnil bojů, ze kterých musela italská armáda prchat - z uprchlíků jsou vybíráni důstojníci, jsou vyslýcháni a odsouzeni k trestu smrti, hlavní hrdina je rovněž odsouzen, ale podaří se mu uprchnout, se svojí láskou utíká do Švýcarska, kde spolu žijí a čekají dítě
 • při porodu ale umírá matka i dítě, hlavní hrdina ztrácí smysl života

Komu zvoní hrana /1940/

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe: ... smrtí každého člověka je mne méně, nebo jsem částí lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ /text angl. básníka J. Donna, který použil Hemingway jako motto ke své knize Komu zvoní hrana/

 • dramatický příběh z občanské války ve Španělsku, jejž prožívá americký lektor španělštiny Robert Jordan, který bojuje jako dobrovolník ve španělské občanské válce - připojuje se k jedné ze skupin partyzánů v horách, aby vyhodil do vzduchu most a znemožnil tak přesun nepřátelských vojsk. Během pobytu u této skupiny se zamiluje do Maríi, mladé španělské dívky. Most je úspěšně zničen, Jordanovi během ústupu zlomí kůň nohu. Skupinu posílá do bezpečí, sám očekává se zbraní v ruce její pronásledovatele.

Stařec a moře /1952/

 • poslední dílo vzniklé za autorova života - starý kubánský rybář Santiago vyjíždí po 84 dnech neúspěšného rybolovu na moře, bez chlapce, který mu prvních 40 dní pomáhal. Dva dny a dvě noci vleče jeho člun do moře obrovský mečounovitý marlin, který se chytil na chlapcem připravenou návnadu. Téměř okamžitě poté, co jej stařec - už na pokraji sil - harpunuje a připoutá ke člunu, zaútočí na úlovek žraloci. Přestože s nimi stařec bojuje i tehdy, když má k dispozici jen zlomené veslo, žraloci rybu sežerou, do vesnice se Santiago vrací jen s kostrou své ryby, polomrtvý vyčerpáním. - kniha o věčném lidském snažení a boji, oslavě prostého člověka, o lidské existenci, o krásné přírodě

„Člověk není stvořen pro porážku, člověka je možno zničit, ale ne porazit“

Další tvorba:

Zelené pahorky africké
Pátá kolona /hra ze španělské obč. války/
Povídky

William Faulkner /1897 - 1962/

 • pocházel ze staré jižanské rodiny a ve státě Mississippi na jihu USA prožil i velkou část svého života
 • setkával se s prostředím staré bělošské aristokracie z doby otroctví, s černošskými otroky i potomky Indiánů - to byla inspirace pro většinu románů a povídek - proto se u něj někdy setkáváme s termínem „jižanská sága“
 • zúčastnil se 1. světové války jako pilot
 • brzy zanechal studia na univerzitě a živil se příležitostnými pracemi - současně psal své romány
 • několikrát pobýval v Hollywoodu, kde pracoval jako scénárista
 • celý život se vyhýbal publicitě a bránil se pozornosti široké veřejnosti
 • ve svých dílech soustředil pozornost především na psychickou stránku výjimečných, něčím poznamenaných lidí
 • pro jeho vypravěčskou metodu jsou charakteristické dějové odbočky - neplynulé vypravování - těžko a pomalu pronikal ke čtenářům - tento komplikovaný způsob vyprávění /na první pohled působí jeho romány roztříštěně a chaoticky/ si získal sympatie nejdříve ve Francii, kde byl rovněž oceněn

Tvorba:

Absolone, Absolone /1936/

 • jeden z jeho nejsložitějších románů

Pobertové

trilogie:
Vesnice
Město
Sídlo
/dopisováno až po 2. sv. válce/

Čtenářsky oblíbené jsou Divoké palmy/1939/

dva příběhy - v prvním vystupuje absolvent lékařské fakulty Harry Wilbourn a keramička Charlotta Rittenmeyerová, autor líčí jejich lásku /Ch. opustila muže a dvě dcery/, milenci jsou odsouzeni k existenčním a psychickým zkouškám, hledají místo, kde by byli šťastni, stávají se z nich štvanci. V Texasu provede Harry Charlottě nezdařený potrat a uchyluje se s krvácející ženou na mořské pobřeží, kde se za divokého a suchého zvuku palem příběh uzavírá. Ch. umírá v nemocnici, on přijímá trest nucených prací

druhý příběh - Stařec Mississippi - je o mladém trestanci, který při záchranných akcích v době povodní /1927/ je unesen i s pramicí proudem a putuje po rozvodněné řece plné trosek a mrtvol s těhotnou ženou, která v průběhu cesty porodila. Za návrat, kvalifikovaný jako pokus o útěk, je hrdinův trest zvýšen o 10 let.

Říká se, že láska mezi dvěma lidmi umírá. To není pravda. Neumírá. Jenom člověka opouští, odchází, když člověk není dost dobrý, dosti si ji nezaslouží.

W. Faulkner je autorem 26 románů a povídkových souborů, dvou sbírek poezie. Je označován za klasika americké literatury. V roce 1949 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

John Steinbeck /1902-1968/

 • stejně jako je Faulkner spjat s Mississippi je Steinbeck spjat s Kalifornií
 • patří k nejdiskutovanějším americkým autorům – mnozí kritici jej podhodnocují a úmyslně přehlížejí
 • 1962 obdržel Nobelovu cenu za literaturu

Tvorba:

O myších a lidech

 • díky filmovým podobám patří tato novela k nejznámějším autorovým knihám
 • Vypráví o přátelství dvou zemědělských dělníků, kteří přicházejí pracovat na farmu - jedním z nich je slabomyslný silák, avšak dobrák Lenda Small, jakýmsi ochráncem je mu Jiří Milton, který alespoň trochu usměrňuje Lendovu zálibu v hlazení hebkých věcí /tato slabost končí většinou tragicky/. Novela vrcholí v momentě, kdy manželka šéfova syna, která obdivuje Lendovu živočišnou sílu a snaží se mu nějak přiblížit, dovolí hladit Lendovi své krásné vlasy.Toto smrtící laskání končí zlomením vazu mladé ženy. Jiří, který chce uchránit svého přítele před lynčováním, mu naposledy vypráví příběh o budoucím štěstí a poté ho zastřelí.
 • Osudové zlo ztělesňuje v knize žádostivá žena, manželka majitele farmy /přitom ona sama je jakýmsi vyděděncem, neboť se jí nudným životem na farmě rozpadly sny o štěstí/, slaboduchý Lenda se ukazuje čistším člověkem než lidé bez handicapu /jak říká Steinbeck, je to člověk, kterého Bůh nedodělal/.

Další tvorba:

Hrozny hněvu
Na východ od ráje
Na plechárně

Francouzská próza

Ve Francii tvoří mnozí vynikající romanopisci - mnozí z nich píší poutavé životopisy slavných osobností, zároveň mají sklon k epickému vypravování.

Romain Rolland /1866-1944/

 • jako třetí Francouz v pořadí se stal laureátem Nobelovy ceny za literaturu, a to již v roce 1915
 • vzděláním historik, byl znám jako zanícený znalec hudby
 • spolu s jinými spisovateli usiloval po první světové válce o založení jednotné kulturní fronty proti fašismu a válce

Tvorba:

Vrcholem jeho tvorby je románová epopej

Jan Kryštof /1904-1912/

 • román o deseti dílech, rozvržen do čtyř částí
 • líčí život Jana Kryštofa Kraffta, slavného německého hudebníka, postupný úpadek Krafftů, který je uspíšen otcovým alkoholismem. Kryštof je nucen se ve čtrnácti letech starat o rodinu, má hořké zkušenosti s životem na maloměstě - vévoda, který ho podporoval, ho vyžene - utíká z Německa. Probouzí se v něm zájem o francouzskou literaturu - uchyluje se do Paříže - je znechucen poměry v pařížské kultuře - snobismem, prodejností. Jeho představy narážejí na svět obchodu, zisku, morálky ovlivněné penězi. Spřátelí se s mladým nesmělým básníkem Olivierem a jeho sestrou Antoinettou. Kryštof dosáhne prvních úspěchů v hudbě i ve společnosti, avšak svět „salónů“ je mu cizí. Vzdaluje se od Oliviéra, který je naopak světem salónů přitahován. Olivier je zabit v pouliční šarvátce. Kryštof, který se bránil je nucen emigrovat do Švýcarska. Bydlí u protestantské rodiny, zamiluje se do vdané Anny Braunové, ale je zoufalý z vědomí, že podvádí přítele. Odsuzuje se k samotě a vášnivé tvorbě. Po pohnutém životě nachází konečně vnitřní klid. Kulturní dění i narůstající válečnou atmosféru vnímá jen zpovzdálí. Umírá v myšlenkách na Rýn, vznešenou řeku, předmět svých snů a vzpomínek.
 • v základních rysech tohoto románu je patrná inspirace Beethovenem, jsou ovšem vmíseny i motivy ze života jiných skladatelů
 • román zabírá širší okruh společenského dění v Německu a ve Francii v letech 1870-1914
 • míří ostře proti německému militarismu
 • román je srovnáván s Hugovými Bídníky nebo Tolstého Vojnou a mírem
 • Nobelova cena 1915

Petr a Lucie /1920/

 • děj novely se odehrává mezi 30.1. - 29.3. 1918
 • hlavní postava : Petr Aubiér - syn měšťanské rodiny , který se v Paříží sužované nálety náhodně v metru setkává s dívkou Lucií. Oba mladí lidé se do sebe zamilují a uzavírají se do samoty své lásky. Uvědomují si dočasnost svého krásného „snu“ - Petr má být za půl roku povolán do armády. Křehký a něžný svět milenců neunikne ničivému vlivu vnějšího světa : na Velký pátek, uprostřed probouzejícího se jara, kdy se milenci chystají završit svou lásku /zasnoubit se/, zemřou za náletu v troskách chrámu
 • novela Petr a Lucie byla inspirována bombardováním Paříže na Velký pátek 1918, kdy mezi četnými oběťmi bylo i několik Rollandových přátel

Dobrý člověk ještě žije /1919/

 • hlavním hrdinou této knihy je proslulý burgundský řezbář Colas Breugnon, který miluje život, svůj rodný kraj , velmi rád sedává se svými přáteli u sklenky vína
 • celá kniha je naplněna veselostí, optimismem a radostí ze života
 • Colas vzpomíná na svou první lásku, krásnou ženu, o kterou bojoval s kamarádem a kterou nakonec nezískal jeden ani druhý, teprve ve stáří se dozvídá, že jej milovala stejně jako on ji, později hlavní hrdina onemocní morem, jemu se podaří nemoc překonat, ale onemocní i jeho manželka a zemře, poté jej potká další neštěstí - vypálí mu dům /aby se nešířila morová nákaza/, zůstává bez příbytku a je nucen zůstat nadále v ošetřování své dcery.
 • Colas B. se dobrou náladou přenáší přes všechny svízele a nástrahy osudu, nezatrpkne, nikdy ho neopouští humor, moudrost, chuť k jídlu a hlavně chuť na výborné burgundské víno
 • ukázka: ... A v temnu hlubokého, lahodného pokoje, vonícího trochu plísní, stoupala vůně z hliněné nádobky, kterou jsem držel v hrsti, svůdná vůně burgundského rybízového vína. Řekl jsem: „Jak je zde dobře!“ Chytila mne za ruku. „A tak by to bylo bývalo po celý život!“ Odpověděl jsem /neboť mne zamrzelo, že jsem v ní svým příchodem vzbudil lítost/: „Och, víš, možná že je lépe, koneckonců je možná lépe, že je to tak, jak to je. Nic jsi neztratila. Tak na jeden den to ještě ujde. Ale na celý život! Znám tě a ty znáš mě, brzy bys toho měla dost. Ani nevíš, jak zlý dovedu být, jaký já jsem mizera, ničema, piják, tulák, žvanil a lenoch, tvrdohlavec a zpustlík, neposeda, vztekloun, zbrkloun a uštěpačný drzoun. Byla bys, děvče, nešťastná a mstila by ses mně. Při pouhé vzpomínce na to se mi vlasy na obou stranách hlavy ježí hrůzou. Chvála budiž Bohu všemohoucímu! Všechno je dobře tak, jak je.“..

Další tvorba:

Okouzlená duše
Život Beethovenův
Život Michelangelův
Život Tolstého

Divadelní hry:

14. červenec
Hra o lásce a smrti
Robespierre

Henri Barbusse /1874 - 1935/ /ánri barbüs/

 • francouzský spisovatel a politický pracovník

Tvorba:

román Oheň /1916/

 • již za života autora vyšla tato kniha ve více než 60 překladech
 • podtitul: Deník bojového družstva napovídá, že autor zachytil epizody ze života vojáků v 1. sv. válce
 • setkáváme se se sugestivním líčením utrpení a hrůz, umírajícími vojáky v bahnitých zákopech

Antoine de Saint Exupery /1900-1944/

 • prozaik, publicista, letec a válečný pilot
 • patrně byl sestřelen německým letadlem ve Středomoří za 2.světové války

Malý princ

 • filozofická pohádka – příběh pilota, který havaroval s letadlem na Sahaře, uprostřed pustiny se setkává s malým princem z daleké planety, který planetu opustil, když začal pochybovat o lásce květiny, kterou miloval. Během svého putování navštívil pět planet, kde poznal bytosti, které představovaly vždy jiný typ pokřiveného postoje ke světu. Nyní malý princ poznává Zemi... nakonec pomáhá letci najít studnu a vrací se zpět ke své květině, a to prostřednictvím hadího uštknutí. Přestože byl Malý princ zamýšlen původně jako dětská knížka, je čten hodně dospělými čtenáři.

Román: Země lidí

Povídky: Válečný zajatec

Německá próza

Heinrich Mann /1871-1950/

 • německý prozaik, dramatik, esejista, bratr Thomase Manna
 • za 1.světové války vystupoval proti válečnému vraždění
 • po Hitlerově nástupu k moci /pronásledování nepohodlných autorů, rasistické útoky proti židovským spoluobčanům, které zlegalizovaly tzv. Norimberské zákony z roku 1935, jež vyvrcholily v listopadu 1938 Křišťálovou nocí/ odešel do emigrace /Paříž, Kalifornie/

román: Profesor Neřád

 • satirická studie gymnaziálního profesora latiny a řečtiny Raata, který je znám svými despotickými sklony, při slídění za mravnostně nepřípustnými spády tří studentů se v jednom hostinci seznamuje se zpěvačkou, po čase se s ní ožení a jejich dům se stane lákadlem pro pány z městské honorace, orgiím je učiněna přítrž zásahem policie, kterou povolal Neřádův úhlavní nepřítel, žák Lohman
 • Tento román vyvolal prudkou vlnu nevole v příslušných německých kruzích, které se v románu poznaly.

Další tvorba

trilogie: Císařství – ostře kritizuje militarismus, nacionalismus a rodící se nacismus

Mládí krále Jindřicha IV.
Zrání krále Jindřicha IV.

Thomas Mann / 1875-1955/

 • nositel Nobelovy ceny
 • svůj první román Buddenbrookovi /1901/ napsal v 25 letech
 • po nástupu Hitlera k moci odešel do emigrace do Švýcarska
 • /1935 zbaven německého občanství/
 • přijal domovské právo obce Proseč, a tím i čs.občanství
 • i on skončil v USA

Kouzelný vrch /1924/

 • příběh z lázeňského prostředí, kde se sešla evropská společenská smetánka

Mario a kouzelník /1930/
Josef a bratři jeho /1933-1943/
Doktor Faustus /1947/

Lion Feuchtwanger /1884-1958/

 • židovský spisovatel
 • také on musel roku 1933 opustit Německo – po peripetii ve Francii si za svou druhou vlast vybral USA
 • někdo o něm říká, že čtenáře nudí, někteří na něj nedají dopustit
 • je vynikajícím vypravěčem sáhodlouhých příběhů
 • psal především historické romány s židovskou tématikou

Žid Süs
Židovka z Toleda
Lišky na vinici –beletrizovaný životopis J.J.Rousseaua
Goya – vynikající román o španělském malíři

Erich Maria Remarque /1898-1970/

 • patří ke generaci, která se v letech dospívání ocitla na frontách 1.světové války
 • roku 1931 se přestěhoval do Švýcarska, odkud roku 1939 emigroval do USA
 • i u nás se stal jedním z nejčtenějších spisovatelů – přitahoval především ženy, které se nechávaly unášet dojemnými příběhy lásky v některých románech
 • je výborným vypravěčem, umí zvolit přitažlivý námět, dokáže napínat čtenáře, hlavní hrdinové jsou sympatičtí
 • mnohé příběhy jsou šablonovité – základem je jedno schéma, které je mistrně rozebráno do všech detailů
 • v polovině 30.let se beznadějně zamiloval do Marlen Ditrichové, ta však jeho city neopětovala
 • utěšoval se střídáním různých žen, až v roce 1958 se oženil s bývalou Chaplinovou manželkou Paulette Goddardovou

Na západní frontě klid

 • v knize sledujeme osudy vypravěče Pavla Bäumera, který se pod vlivem nacionalistické propagandy a fanatismu svého profesora přihlásil se svými spolužáky z gymnázia dobrovolně do armády, prodělává výcvik plný šikanování a poté zažívá zákopové boje na západní frontě - padne v posledních okamžicích války – v říjnu 1918
 • válka a její hrůzy jsou líčeny s velkou přesností
 • hlavní se pro hlavní hrdiny stávají zcela jiné hodnoty – jídlo, spánek, možnost přežít nejbližší minuty
 • román byl zfilmován – poslední zpracování –anglické – z roku 1979 vznikalo i v České republice /Loket/

Další tvorba:

Miluj bližního svého
Tři kamarádi
Černý obelisk
Noc v Lisabonu

Německy psaná literatura v českých zemích

Franz Kafka /1883-1924/

 • narodil se v Praze na Starém Městě
 • po maturitě na gymnáziu se rozhodl studovat práva – tento studijní obor umožňoval pracovat v soukromém sektoru /Židé nabyli v R-U přijímáni do státních úřadů/
 • 1907 nastoupil Kafka v pojišťovně, kde setrval až do svého penzionování v roce 1922
 • již o pět let dříve onemocněl tuberkulózou, po dlouhém léčení umírá 1924 v rakouském léčebném ústavu
 • za jeho života byla vydáno jen několik povídek, to nejpodstatnější z jeho tvorby bylo vydáno až po smrti zásluhou Kafkova přítele, rovněž spisovatele Maxe Broda

Tvorba:

Proces

 • nedokončený román, skládá se z 10 samostatných kapitol – v den svých 30. narozenin se Josef K., prokurista velké banky, probudí a zjistí, že do jeho bytu pronikli dva neznámí muži, aby jej zatkli, protože je obžalován pro neznámé obvinění
 • začíná proces, Josef K. je zatím ponechán na svobodě a jen občas je předvolán k podivnému vyšetřování, jež se koná na zaprášené půdě odlehlého činžáku
 • Josef K. zpočátku považuje žalobu, již sám nezná, za nesmyslnou, cítí se nevinen a snaží se zlehčovat svůj případ teprve později se snaží soudní řízení ovlivnit
 • proces, který začal tak málo vážně, zabírá stále více času a energie Josefa K., narušuje jeho život, obžalovaný se stále více poddává neviditelnému soudu, až nakonec bez odporu přijímá jeho ortel
 • rok po zahájení končí proces popravou obžalovaného, který umírá v opuštěném lomu za městem „jako pes“

Proměna

 • jednoho rána se obchodník Řehoř Samsa probouzí metamorfován v odporný hmyz
 • celá povídka je dokumentem proměňujícího se vztahu mezi Řehořem a jeho rodinou/
 • počátkem je šok, poté následují depresivní stavy a výsledkem je vzrůstající brutalita, Řehoř sám vycítí vážnost situace a dobrovolně končí svůj život, umírá, aniž by cokoli podnikl

Další díla:

Zámek
Amerika

Franz Kafka je jednoznačně nejslavnější pražský spisovatel, byl potlačován komunistickým režimem nejen ve školách, ale v povědomí lidí vůbec. Nebylo tomu tak proto, že by se Kafkova tvorba dostávala do rozporu s oficiálními požadavky na literaturu, ale důvodem se stala úmyslná nevšímavost k židovské kultuře – na místě by bylo slovo antisemitismus.

Literatura Velké Británie

John Galsworthy /1867-1933/

 • nositel Nobelovy ceny /1932/
 • přísně realistický pohled na svět spojoval s pronikavou psychologií

Sága rodu Forsythů

 • románový cyklus o čtyřech generacích zámožné měšťanské rodiny viktoriánské doby

Tisknout

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist