Pierre Corneille

Cid

Tragédie, v níž rozvíjí drama lásky a cti – láska Ximény a dona Rodriga má být završena sňatkem. Ximénin otec však urazí Rodrigova otce a Rodrigo mstí otcovu pohaněnou čest. V souboji hraběte zabije. Xiména žádá Rodrigovu hlavu, podřizujíc  lásku vůli a požadavku rodové cti. Rodrigo vybojuje Španělsku důležité vítězství nad Maury a získává čestný přídomek Cid /pán/ i panovníkovu přízeň za své zásluhy o stát. Xiména trvá na potrestání. Rozhodne souboj, v němž její zájmy hájí don Sanchez. Vítěz souboje získá podle králova rozhodnutí Ximénu. Don Sanchez přichází Ximéně oznámit Rodrigovo vítězství. Xiména, mylně předpokládajíc Rodrigovu smrt, se vyznává ze své lásky. Král rozhodně, že po ročním odkladu, kdy bude Xiména oplakávat otcovu smrt a Rodrigo vytáhne do boje za zájmy Španělska, budou sezdáni. 

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist