Nepsané slovesné umění /ústní lidová slovesnost/

Nejstarší slovesné projevy pocházejí už z pravěku. V této době určité nevysvětlitelné jevy vedly ke vzniku náboženství. Vznikaly první malby, které měly zajistit úspěšný lov - byly složkou magických obřadů a při těchto obřadech rovněž vznikaly první:

 • magické průpovědi
 • zaklínadla
 • říkadla

Jejich úkolem bylo

 • zajistit dobrou úrodu
 • odvrátit životní pohromy, nemoci dobytka i lidí
 • zažehnat smrt
 • vzbudit něčí náklonnost

Aby se zvýšila účinnost těchto zaklínadel, byla pronášena rytmicky /zpěvavě/.

Rovněž při práci na polích nabývali lidé určitých zkušeností a tyto zkušenosti si ústně předávali. Vznikaly pranostiky - rady jak a co dělat, snaží se předpovídat počasí. Formou podobné pranostikám jsou přísloví - ta vyjadřují životní zkušenosti.

Lidé rovněž pořádali různé obřady. Konaly se v průběhu celého zemědělského roku. V zimě se zpívaly koledy, písně - měly zajistit dobrou úrodu v příštím roce. Na jaře probíhal obřad přivolávání jara /byla utopena loutka představující zimu/ - 1. forma divadla. Na jaře se také zpívaly koledy spojené s pomlázkou - měla přenést z prutů na lidi svěžest, sílu. Konaly se také rodinné obřady:

 • šťastné narození, přivítání novorozence
 • v době dospívání převedení do dospělosti
 • svatební obřad
 • pohřební obřad

Slovesné projevy, které vznikaly při těchto obřadech, se stávaly prvními kulturními památkami. Měly kolektivní a ústní charakter - nazýváme je ústní lidovou slovesností. Takto je označována kultura před vynalezením písma. Vyjadřuje lidový názor na život, optimismus, touhu po svobodě, odpor k útisku.

Znaky ÚLS:

 • anonymita autora
 • předávala se ústní formou
 • každý vypravěč si něco přimyslel, něco vypustil, a tak se původní projevy neustále obměňovaly
 • hovoříme o tzv. variabilitě ústní lidové slovesnosti

Druhy ÚLS:

lyrika

 • milostné písně
 • vojenské /verbovní/ písně
 • ukolébavky

epika

 • eposy, byliny, báje
 • pověsti (místní, historické)
 • pohádky
 • anekdoty

drama

 • zpěvohra
 • loutkové divadlo

Ústní lidová slovesnost měla největší význam v době, kdy česká literatura byla utlačována např. v období pobělohorském a obrozeneckém.

Mezi známými autory byli mnozí sběratelé ústní lidové slovesnosti, např.

 • F.L. Čelakovský/slovanské národní písně, přísloví/
 • K.J.Erben /české písně a říkadla, pohádky
 • B.Němcová /pohádky/
 • J.Kollár, P.J.Šafařík /písně/

Tisknout

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist